Nařízení
Nařízení Rady Obce Opařany č. 01/2014,

kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území Obce Opařany


Nařízení obce Opařany č. 01/2011,

o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací na území obce Opařany