Rok 2021

Dotace z Jihočeského kraje v roce 2021

 

Obec Opařany je úspěšným žadatelem o dotace poskytované z prostředků Jihočeského kraje.

 

V roce 2021 byla obci přidělena podpora v těchto programech:

Dotační program Kulturní dědictví, opatření 6 – Obnova pietních míst:

  • 95.000 Kč na akci „Hřbitovní zeď Opařany“ 

 

Dotační program Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací:

  • 1.500.000 Kč na akci „Komunikace V Úvoze Opařany“

 

Dotační program Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje:

  • 23.000 Kč na akci „Dovybavení jednotky JSDHO Opařany“

 

Dotační program Podpora školství:

  • 64.300 Kč na akci: „Vybavené budovy a zahrady mateřských škol a základních škol“

 

Pozn.: Poskytnutá výše dotace může být po konečném vyúčtování akce upravena v souladu se smlouvou uzavřenou s poskytovatelem dotace.

 

 

Dále obec požádala o dotaci ve výši 1.495.159 Kč z Krajského investičního fondu na akci „Revitalizace hřbitova v Opařanech“. Tato žádost ovšem nebyla do prvního kola hodnocení zahrnuta, bude o ní rozhodnuto později. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
publicita-jc-kraj-2021.pdf 37.8 Kb