Rok 2022

Dotace z Jihočeského kraje v roce 2022

 

Obec Opařany je úspěšným žadatelem o dotace poskytované z prostředků Jihočeského kraje.

 

V roce 2022 byla obci přidělena podpora v těchto programech:

 

 

Dotační program Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje:

 

  • 40.000 Kč na akci „Obnova a dovybavení JSDHO Opařany“

 

 

 

Dotační program Rozvoj venkova a krajiny, opatření „Výsadba klimatické zeleně“:

 

  • 101.930,60 Kč na obnovu třešňové aleje v Oltyni

 

 

Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce v roce 2022:

 

  • 220.000 Kč na nákup traktoru pro údržbu veřejného prostranství

 

 

Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje:

 

  • 120.000 Kč na podporu nově narozených dětí v obci v letech 2022 - 2024

 

 

 

 

Pozn.: Poskytnutá výše dotace může být po konečném vyúčtování akce upravena v souladu se smlouvou uzavřenou s poskytovatelem dotace.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dotace-z-jihoceskeho-kraje-2022.pdf 32.1 Kb