Rok 2023

Dotace z Jihočeského kraje v roce 2023

 

Obec Opařany je úspěšným žadatelem o dotace poskytované z prostředků Jihočeského kraje.

 

V roce 2023 byla obci přidělena podpora v těchto programech:

 

 

Dotační program My v tom Jihočechy nenecháme II

  • 29.300 Kč na akci „Podpora rodin s dětmi a Podpora poživatelů důchodu“

 

Dotační program Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací:

  • 1.127.767 Kč na akci: „Obnova místní komunikace 7c v Opařanech“

 

Krajský investiční fond:

  • 4.000.000 Kč na akci „Objekt občanské vybavenosti č. p. 26 v Opařanech“

 

 

Pozn.: Poskytnutá výše dotace může být po konečném vyúčtování akce upravena v souladu se smlouvou uzavřenou s poskytovatelem dotace.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
publicita-jc-kraj-2023.pdf 115.8 Kb