O obci Opařany

První písemná zmínka o Opařanech se datuje do roku 1268, kdy tvrz Opařany spolu s pivovarem koupil Přemysl Otakar II. Obec Opařany se prvotně skládala ze dvou vsí: Opařany a Opařanky. V husitské době náležely Opařany přechodně k Táboru, pak Janu z Rožmberka a Matěji z Dubče. Po roce 1437 zůstali městu Táboru až do roku 1547.

Období třicetileté války se na obci i jejím nejbližším okolí negativně podepsalo úbytkem osídlení a zpustnutím pozemků a budov. Po krátkém vlastnictví Františky Zlatové začátkem 18. století koupila statek a dva poplužní dvory s příslušnými pozemky Jezuitská kolej sv. Ignáce v Praze a připojila ho k panství dobronickému a bernartickému. Po zrušení řádu v roce 1773připadl majetek studijnímu fondu a byl posléze zakoupen knížecím rodem Paarů (v roce 1825).

Jezuité zde v roce 1727 vystavěli svou rezidenci a později i kostel sv. Františka Xaverského, který stavěl Kilián Ignác Dientzenhofer, jako kopii kostela v pražském Klementinu. Po zrušení řádu jezuitů tu byla v roce 1785 založena fara. Jezuitská rezidence měla zřejmě řadu uplatnění. Podle různých pramenů sloužila jako středisko pro výchovu kazatelů a misionářů. Roku 1829 získal zámek do správy Zemský ústav pro choromyslné a zřídil v něm letní sanatorium. Od roku 1923 slouží jako dětská psychiatrická léčebna.

zdroj: wikipedia.org


Aktuálně

 

Vítání občánků

Změny u příspěvku pro solidární domácnost

Místní poplatky pro rok 2023

Informace a formuláře k poplatku z pobytu


Informace k nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při  činnosti právnických a podnikajících fyzických osob

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Rezervace multifunkčního hřiště

______________________________________________________________________________________________________________________________

SMS InfoKanál

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                 Aktuálně                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AktuálněAktuálně

               

    

 

 


Anketa

Počasí v Opařanech

čtvrtek 28.9.2023
den: 26°C
noc: 13°C
pátek 29.9.2023
den: 26°C
noc: 14°C
sobota 30.9.2023
den: 22°C
noc: 13°C

Zpravodaj obce

Zpravodaj Opařan - 2023

Zpravodaj Opařan - 2022

Zpravodaj Opařan - 2021

Zpravodaj Opařan - 2020

Zpravodaj Opařan - 2019

Zpravodaj Opařan - 2018

Zpravodaj Opařan - 2017

Zpravodaj Opařan - 2016Kalendář událostí v obci


Registrace pro odběr novinek

Ikona - Registrace pro odebírání novinek


Aktuality

Hlášení místního rozhlasu - 27.9.2023
Svatováclavská pouť/Pozemkové úpravy v Nových Dvorech/Zasedání zastupitelstva obce/Kontrola a čištění komínů
více
Pozvánka na 10. zasedání ZO Opařany
10. zasedání ZO Opařany se koná 4.10.2023 od 18 h. v zasedací místnosti OÚ
více
Hlášení místního rozhlasu - 26.9.2023
Prodej ovoce a zeleniny - 27.9.2023
více
Hlášení místního rozhlasu - 22.9.2023
Pohádkový les
více
Hlášení místního rozhlasu - 20.9.2023
Pohádkový les/Pozemkové úpravy v Nových Dvorech
více
Hlášení místního rozhlasu - 15.9.2023
Fotbalové derby v Opařanech/Prodej kuřiček
více
Zápis Zastupitelstva obce Opařany z jednání č. 9 ze dne 6.9.2023
více
Hlášení místního rozhlasu - 13.9.2023
Omezení provozu pošty v Opařanech/Rybářské závody v Podboří
více
Záměr obce Opařany
Provozování vodovodu Podboří
více
Záměr obce Opařany
Pronájem obecního bytu v k. ú. Skrýchov u Opařan
více
Záměr obce Opařany
Prodej pozemků v k. ú. Nové Dvory u Opařan
více
Záměr obce Opařany
Prodej pozemku v k. ú. Nové Dvory u Opařan
více
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2023
více
Hlášení místního rozhlasu - 11.9.2023
Přerušení dodávky el. energie/Omezení provozu pošty/Výlet do přírodovědného muzea
více
Sportovní odpoledne pro Hospic Jordán - 7.10.2023
více