Hřbitovy

Hřbitovy

Obec Opařany je provozovatelem dvou veřejných pohřebišť – hřbitovů v Opařanech a Hodušíně. V současné době (3/2020) má obec ve správě přibližně 700 hrobových míst, která pronajímá občanům na dobu 10 let v Hodušíně, resp. 12 let v Opařanech.

Informace o platnosti nájemních smluv, možnostech pronájmu hrobového místa apod. vám rádi poskytneme na obecním úřadě v Opařanech.

Mgr. Marta Diartová

602 232 980

matrika@ou.oparany.cz

 

Povinnosti nájemce hrobového místa

Zákon o pohřebnictví a řád pohřebiště ukládá nájemcům hrobových míst řadu povinností. Dovolujeme si upozornit zejména na tyto:

• Vybudování hrobového zařízení (náhrobku apod.) a jeho úpravy je možno provádět pouze se souhlasem provozovatele.

• Nájemce hrobového místa má povinnost hlásit ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných ostatků alespoň den předem provozovateli pohřebiště, který má ze zákona povinnost vést evidenci zemřelých, jejichž ostatky jsou v hrobu uloženy.

• Otevřít hrob je možné jen s povolením provozovatele a majitele hrobového zařízení.

• Přemisťování lidských ostatků je možné pouze na základě písemné a odůvodněné žádosti nájemce a po písemném souhlasu provozovatele pohřebiště. K žádosti je nutno doložit písemný souhlas osob blízkých (dle § 114 odst. 1 občanského zákoníku) a úmrtní list zemřelého, v odůvodněných případech také souhlas krajské hygienické stanice.

 

Řád pro veřejná pohřebiště na území obce Opařany
https://www.ou.oparany.cz/www/obecoparany/fs/rad-verejneho-pohrebiste-oparany-a-hodusin-2020881996088.pdf

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cenik-hroby-11-2021.pdf 415.2 Kb
rad-verejneho-pohrebiste-oparany-a-hodusin-2020881996088.pdf 474.2 Kb
smlouva-hroby-11-2021.pdf 294.4 Kb