Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko

sídlo: Radimovice u Želče 40
Tel.: 606 103 359

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené dokumenty svazku obcí mikroregionu Táborsko naleznete na webových stránkách DSO https://www.mikroregiontaborsko.cz/uvod/

  • Rozpočet
  • Rozpočtová opatření
  • Střednědobý výhled rozpočtu
  • Závěrečný účet

V listinné podobě jsou tyto dokumenty k nahlédnutí v kanceláři Svazku obcí mikroregionu Táborsko na adrese Kosova 2894, 390 02 Tábor, č. dveří 303.