Kulturní akce

Vítání občánků

Vítání občánků

Obec Opařany vítá nově narozené děti mezi občany obce. Vítání občánků se vztahuje na děti od věku 6 týdnů, které měly v době narození a nadále mají trvalý pobyt na území obce Opařany. Tato společenská událost je organizována dvakrát ročně, a to v průběhu jara a podzimu, a je organizována obcí Opařany a podporována Jihočeským krajem v rámci Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje.

Příští vítání se uskuteční v sobotu 20. dubna 2024 od 10:00 hodin.

K účasti dítěte na vítání občánků je třeba podat přihlášku (dostupná zde: https://www.ou.oparany.cz/urad/tiskopisy-ke-stazeni/prihlaska-na-vitani-obcanku.html) a odevzdat na matrice obecního úřadu. Na jejím základě rodiče obdrží pozvánku s termínem a dalšími podrobnostmi zhruba 2 – 4 týdny před akcí.

Kontakt:                                                                                        

Mgr. Marta Diartová

matrika@ou.oparany.cz

tel. 602 232 980

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vítání občánků v sobotu 30. září 2023

V sobotu 30. září 2023 nám bylo radostí a potěšením přivítat 6 nových občánků naší obce. Rodiče převzali pamětní listy, drobné dárky a finanční dar, na kterém se podílí Obec Opařany a Jihočeský kraj. S novými občánky a jejich rodiči jsme se rozloučili přáním zdraví, štěstí, lásky a radosti z každého společného okamžiku.

 

Zleva: Antonín Mrzena, Benjamin Tutucu, Tobiáš Syrový, Karolína Zoe Dindová, Hana Phanová, Arés Glatz

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vítání občánků v sobotu 29. dubna 2023

V sobotu 29. dubna 2023 přivítali představitelé obce tři v tomto roce narozené děti mezi občany obce. Z rukou starostky obce Andrey Rucké převzali rodiče dětí pamětní listy obce a Jihočeského kraje. Místostarosta obce Jan Viktora předal maminkám květiny a zastupitel obce Lubomír Baláž předal dětem dárky. Součástí slavnostního obřadu byly také podpisy rodičů do pamětní knihy obce a předání finančního daru, na kterém se podílela Obec Opařany a Jihočeský kraj.

 

Zleva: Antonín Pokorný, Laura Synková, Tereza Ježková

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________