Kulturní akce

Vítání občánků

Vítání občánků

Obec Opařany vítá nově narozené děti mezi občany obce. Vítání občánků se vztahuje na děti od věku 6 týdnů, které měly v době narození a nadále mají trvalý pobyt na území obce Opařany. Tato společenská událost je organizována dvakrát ročně, a to v průběhu jara a podzimu, a je organizována obcí Opařany a podporována Jihočeským krajem v rámci Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje.

 

K účasti dítěte na vítání občánků je třeba podat přihlášku (dostupná zde: https://www.ou.oparany.cz/urad/tiskopisy-ke-stazeni/prihlaska-na-vitani-obcanku.html) a odevzdat na matrice obecního úřadu. Na jejím základě rodiče obdrží pozvánku s termínem a dalšími podrobnostmi zhruba 2 – 4 týdny před akcí.

Kontakt:                                                                                        

Mgr. Marta Diartová

matrika@ou.oparany.cz

tel. 602 232 980

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vítání občánků v sobotu 20. dubna 2024

V sobotu 20. dubna jsme opět po několika měsících vítali nové občánky naší obce, kteří spolu se svými rodiči byli prvními hosty nově vybaveného prostoru obřadní místnosti úřadu. Přivítali jsme občánky z Opařan, Olší, Podboří, Nových Dvorů a Hodušína. Z rukou vedení obce převzali rodiče za své ratolesti finanční dar, na kterém se spolupodílí naše obec a Jihočeský kraj. Nechyběly pamětní listy a drobné dárky pro děti.

 

Shora zleva: Alexander Jozef Bilibov, Jan Smrt, Miloslav Veverka, František Lutovský, Anastázie Barešová, Christina Jarošenko
Zdola zleva: Kryštof Šimek, Eva Moskal

 


 

Vítání občánků v sobotu 30. září 2023

V sobotu 30. září 2023 nám bylo radostí a potěšením přivítat 6 nových občánků naší obce. Rodiče převzali pamětní listy, drobné dárky a finanční dar, na kterém se podílí Obec Opařany a Jihočeský kraj. S novými občánky a jejich rodiči jsme se rozloučili přáním zdraví, štěstí, lásky a radosti z každého společného okamžiku.