Hlášení místního rozhlasu

Hlášení místního rozhlasu - 10.8. 2023 - Podboří

Oznamujeme obyvatelům Podboří, že dnes v tomto čase byla zahájena kouřová zkouška kanalizace, která má vyloučit zaústění srážkových vod do jednotné kanalizace a dále na čističku odpadních vod.

Dále oznamujeme, že od 17. srpna začnou přípravné práce pro asfaltování povrchů po stavbě vodovodu. Asfaltování proběhne 21. a 22. srpna. V souvislosti s tím bude v Podboří docházet v jednotlivých místech k dočasnému omezení průjezdů.