Hlášení místního rozhlasu

Hlášení místního rozhlasu - 2.12.2019

Veterinární lékař MVDr. Jiří Starc nabízí možnost čipování psů, které je povinné od 01.01.2020. Čipování bude prováděno na obvyklém místě jako hromadné očkování za částku 350,-Kč.

V Opařanech ve středu  4.prosince  od 15.00 do 16.00 hodin

V Podboří       ve středu 4. prosince od 16.00 do 16.30 hodin

Identifikační číslo čipu bude zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Individuální čipování po telefonické dohodě.