Hlášení místního rozhlasu

Hlášení místního rozhlasu - 20.4.2022

Oznamujeme občanům přerušení dodávky elektrické energie v Opařanech v pátek 22.4.2022 a to:

8,00 až 10,30 část ulice od č.p. 210 pravá strana až k č.p. 239, dále č.p. 175 až 172 a část kolem hl. silnice na Písek od č.p. 233 až k 125.

Od 9,00 do 11,00 dojde k přerušení dodávky el. Energie u č.p. 82, 107, 1, 176 a 91.

 

Firma Novák Radomyšl bude v pátek 22.4.2022 v 11,00 prodávat před obecním úřadem v Opařanech kuřičky stáří 20 týdnů, cena 210 Kč.

 

SDH Opařany pořádá tradiční sběr železného šrotu, a to tento pátek 22.04.2022 od 16:30 hod.

 

Firma Topenářský servis s.r.o. bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva, revize, kontroly a čištění komínů a kontroly kotlů na plynná paliva a to v sobotu 30.4.2022. Zájemci se mohou objednat na tel. 608 748 989.

 

Upozorňujeme majitele psů, kteří dosud neuhradili místní poplatek za psa, že jeho splatnost byla již 31.března. Poplatek lze uhradit na obecním úřadě nebo převodem z účtu. Bližší informace na webu obce. Dále upozorňujeme, že je třeba obecnímu úřadu ohlásit případné pozbytí psa, aby mohlo dojít k jeho vyřazení z evidence psů.