Hlášení místního rozhlasu

Hlášení místního rozhlasu - 24.6.2020

Oznamujeme občanům, že ve středu 1. 7. 2020 od 18,00 se koná zasedání zastupitelstva obce Opařany v zasedací místnosti obecního úřadu.

___________________________________________________________________________________________________

Dále si dovolujeme upozornit občany na znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, kterou se stanovují poplatky za likvidaci komunálního odpadu. Z ní vyplývá povinnost uhradit platbu do konce června. V případě nedodržení termínu splatnosti může dle čl. 7 vyhlášky být poplatek až trojnásobně navýšen. Poplatek lze uhradit hotově na obecním úřadě v úředních hodinách nebo bezhotovostní platbou. Platební údaje jsou k dispozici na webových stránkách obce.