Hlášení místního rozhlasu

Hlášení místního rozhlasu - 26.8.2022

Veterinární lékař MVDr. Jiří Starc vyhlašuje hromadné očkování psů proti vzteklině. Každoroční vakcinace je povinná pro psy starší 6 měsíců. Cena očkování je 100 Kč.

Očkovat se bude:

Ve Skrýchově v pondělí 29.8.2022  16 – 16,30

V Nových Dvorech v pondělí 29.8.2022  16,30 – 17 hodin

V Olší v pondělí 29.8.2022  17 – 17,30

V Oltyni v úterý 30. 8. 2022 17,15 – 17,45 hodin

V Opařanech ve středu 31.8.2022 16 – 17 hodin

V Podboří ve středu 31.8.2022 17 – 17,30 hodin

Očkování bude prováděno na obvyklém místě v obci.