Hlášení místního rozhlasu

Hlášení místního rozhlasu - 28.3.2022

Upozorňujeme občany, že rozhodnutím hejtmana Jihočeského kraje bylo dnešním dnem vyhlášeno období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. V místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zakazuje rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně, kouření a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů. Bližší informace jsou k dispozici na úřední desce nebo na stránkách obce.