Hlášení místního rozhlasu

Hlášení místního rozhlasu - 29.8.2023

Očkování proti vzteklině

Veterinární lékař MVDr. Jiří Starc vyhlašuje hromadné očkování psů proti vzteklině. Bude prováděno na obvyklém místě v obci. Cena 100 Kč. Termíny očkování jsou:
Oltyně 29. srpna 17,15 – 17,45
Opařany 30. srpna 16,00 – 17,00
Podboří 30. srpna 17,00 – 17,30