Hlášení místního rozhlasu

Hlášení místního rozhlasu - 7.1.2021

Oznamujeme občanům, že vzhledem ke špatné sjízdnosti místních komunikací v některých částech obce se dnes nepodaří vyvézt všechny popelnice s komunálním odpadem.  Žádáme občany, kterým odpad nebude vyvezen, aby ukládali odpadky do igelitových pytlů a ty následně připravili k vyvezení spolu s popelnicemi při příštím svozu za dva týdny. Zároveň žádáme občany, pokud znovu nastanou podobně nepříznivé podmínky při svozu odpadu, aby své popelnice, pokud to lze, přiblížili k místům, kde jsou komunikace lépe sjízdné.

Společnost Rumpold a obecní úřad se omlouvají a děkují za pochopení.