Informace pro občany

Informace o možnosti pečovatelské služby v Opařanech

Možnost pečovatelské služby v Opařanech

Obec Opařany ve spolupráci se Sociálními službami městyse Borotín nabízí možnost rozšíření terénní pečovatelské služby na území obce Opařany (včetně místních částí). Dosud u nás tuto službu zajišťuje Charita Písek. V případě dostatečného zájmu ze strany občanů je předpoklad, že budeme mít v Opařanech detašované pracoviště borotínské služby a k dispozici pečovatelku přímo pro naše občany. Dovolujeme si proto oslovit všechny, kdo by měli v horizontu několika měsíců o tuto službu zájem, aby nás kontaktovali na telefonu 602 232 980 či emailu matrika@ou.oparany.cz.

Terénní pečovatelská služba představuje pomoc, která seniorům, osobám s chronickým onemocněním a zdravotně postiženým osobám umožňuje žít navyklým způsobem života v soukromí vlastního domova. Pomoc je poskytována při běžných činnostech sebeobsluhy, možné jsou ale i další služby jako úklid domácnosti, dovoz k lékaři, zajištění nákupu, praní prádla apod.  Úhrada za tyto služby je dle aktuálního ceníku, který je dostupný na  Ceník sociálních služeb | Dokumenty ke stažení - Služby - Sociální služby městyse Borotín (sosboro.cz) .

V nabídce jsou další doplňkové aktivity (procházky, rozhovor, trénování paměti či rukodělné aktivity pro rozvoj jemné motoriky aj.). Tyto aktivity jsou podpořeny z projektu MAS Krajina srdce a jsou zdarma.