Připravované a realizované projekty

Revitalizace plochy zeleně za čerpací stanicí

Obec Opařany v letošním roce zrealizuje úpravu plochy zeleně za čerpací stanicí v Opařanech. Předmětem projektu je revitalizace veřejného prostoru zeleně mezi čerpací stanicí a rodinnými domy č.p. 1 a č. p. 107 podle projektové dokumentace zpracované v roce 2022 Ing. Naděždou Žaludovou.

Cílem projektu je osázení lokality dřevinami s větším estetickým přínosem a menšími nároky na údržbu. 

V rámci úprav budou odstraněny nevhodně vysazené dřeviny a dřeviny ve špatném zdravotním stavu: jedná se o dva vzrostlé jehličnaté stromy, dále o skupinu neudržovaného živého plotu ze smrku obecného a další nekoncepčně vysazené jehličnany. Ponechány budou perspektivní dřeviny, které budou doplněny novou zelení a lavičkou u chodníku. Nová zeleň zde bude zastoupena v podobě šesti nižších alejových stromů (kvetoucí okrasná višeň a malokorunný javor) a v podobě různě vzrůstných keřů atraktivních květem nebo listem (tavolníky, kalina, červenolistý bez, tavola kalinolistá se žlutým listem).

Realizaci výsadeb, která je plánována na jarní měsíce, bude předbíhat výše zmíněné odstranění dřevin, které je nezbytné provést v období vegetačního klidu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pohled-od-komunikace.pdf 245.6 Kb
revitalizace-zelene-za-cerpaci-stanici.pdf 267 Kb
situacni-vykres-navrhovane-reseni.pdf 269.4 Kb
situacni-vykres-stavajici-stav-kaceni.pdf 210.5 Kb