Nařízení obce
Nařízení obce Opařany č. 01/2011,

o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací na území obce Opařany