Vyhlášky
2/2023

o místním poplatku ze psů


č. 1/2023

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


č. 02/2021

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství


č. 01/2021

o místním poplatku z pobytu


č. 05/2020

o místním poplatku ze vstupného


č. 03/2020

o místním poplatku ze využívání veřejného prostranství


č. 02/2014

o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v obci Opařany


č. 01/2014

kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Opařany


č. 01/2010

o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství na území Obce Opařany


č. 03/2008

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí na území obce Opařany


č. 02/2008

kterou se vydávají podmínky k zabezpečení požární ochrany, kterých se zúčastní větší počet osob


č. 01/2008

kterou se vydává Požární řád obce