IROP

Výstavba chodníků Opařany - I. etapa

Projekt „Chodník podél silnice I/29 – I. etapa“ je spolufinancován Evropskou unií

Tento projekt byl předložen v rámci 53 výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“.

Projektu, jehož celkové náklady činí zhruba 1,9 mil. Kč, byla přiznána dotace ve výši 95 % způsobilých výdajů, tedy 1 689 899,84 Kč. V rámci projektu bylo hlavním cílem zajistit bezpečnost zejména pěší dopravy v projektem řešeném úseku podél hlavní silnice v centru obce.

Fyzická realizace projektu byla ze strany žadatele zahájena dne 23.12.2020, s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 12.2022. 

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím výstavby nového chodníku zajištění bezpečnosti pěší dopravy podél komunikace I/29 do centra obce Opařany, která tvoří vzhledem k blízkým zájmovým objektům poměrně frekventovaný spoj pěší dopravy. Vybudováním chodníku uzpůsobeného pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace došlo ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy. Osazení informativního měřiče rychlosti zajistí lepší bezpečnost automobilové dopravy a také bezpečnost pěších na přechodu přes I/29 v centru obce.

Specifickými cíli projektu jsou:

  • vznik bezbariérové pěší trasy,
  • zklidnění dopravy,
  • snížení rizika vzniku dopravních nehod,
  • podpora zdravého životního stylu,
  • propojení území sítí odpovídajících pěších komunikací.

Výstavba chodníku započala 20.09.2021, dokončen byl 12.11.2021. Celkové náklady na jeho realizaci se vyšplhaly zhruba na 1,9 mil. Kč. Vybudovaný chodník je hlavním výstupem projektu, který zvýšil bezpečnost dopravy v řešeném území.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
publicita-irop-chodnik-podel-silnice-i-29-i.-etapa.pdf 86.6 Kb

Chodník podél místní komunikace

Projekt „Chodník podél místní komunikace“ je spolufinancován Evropskou unií

Tento projekt byl předložen v rámci 53. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“.

Projektu, jehož celkové náklady činí zhruba 2,3 mil. Kč, byla přiznána dotace ve výši 95 % způsobilých výdajů, tedy 1 569 990,97 Kč. V rámci projektu bylo hlavním cílem zajistit bezpečnost zejména pěší dopravy v projektem řešeném úseku od hlavní silnice v centru obce.

Fyzická realizace projektu byla ze strany žadatele zahájena dne 28. 8. 2019, s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 8. 2021. 

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím výstavby nového chodníku zajištění bezpečnosti pěší dopravy podél místní komunikace v centru obce Opařany, která tvoří vzhledem k blízkým zájmovým objektům poměrně frekventovaný spoj pěší dopravy. To bude zajištěno vybudováním chodníku uzpůsobenému pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, který významně zvýší bezpečnost pěší, ale i automobilové dopravy. Dále dojde ke vzniku přechodu pro chodce vč. jeho nasvětlení a instalaci dopravních značek upozorňující na přechod chodců.

Specifickými cíli projektu jsou:

  • vznik bezbariérové pěší trasy,
  • zklidnění dopravy,
  • snížení rizika vzniku dopravních nehod,
  • podpora zdravého životního stylu,
  • propojení území sítí odpovídajících pěších komunikací.

Výstavba chodníku započala 25. 6. 2020, dokončen byl 15. 9. 2020. Celkové náklady na jeho realizaci se vyšplhaly zhruba na 1,9 mil. Kč. Vybudovaný chodník je hlavním výstupem projektu, který zvýši bezpečnost dopravy v řešeném území.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dotace-z-irop-chodnik-podel-mistni-komuniklace.pdf 116.7 Kb