Jihočeský kraj

2023

2023

 

 

 

 

 

V roce 2023 schválil Jihočeský kraj schválil obci Opařany ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací:

Dotační program My v tom Jihočechy nenecháme II

 • 29.300 Kč na akci „Podpora rodin s dětmi a Podpora poživatelů důchodu“

Dotační program Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací:

 • 1.127.767 Kč na akci: „Obnova místní komunikace 7c v Opařanech“

Krajský investiční fond:

 • 4.000.000 Kč na akci „Objekt občanské vybavenosti č. p. 26 v Opařanech“

 


2022

V roce 2022 schválil Jihočeský kraj schválil obci Opařany ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací:

Dotační program Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje:

 • 40.000 Kč na akci „Obnova a dovybavení JSDHO Opařany“

Dotační program Rozvoj venkova a krajiny, opatření „Výsadba klimatické zeleně:

 • 101.930,60 Kč na obnovu třešňové aleje v Oltyni

Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce v roce 2022:

 • 220.000 Kč na nákup traktoru pro údržbu veřejného prostranství

Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje:

 • 120.000 Kč na podporu nově narozených dětí v obci v letech 2022 - 2024

2021

V roce 2021 schválil Jihočeský kraj schválil obci Opařany ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací:

Dotační program Kulturní dědictví, opatření 6 – Obnova pietních míst:

 • 95.000 Kč na akci „Hřbitovní zeď Opařany“ 

Dotační program Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací:

 • 1.500.000 Kč na akci „Komunikace V Úvoze Opařany“

Dotační program Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje:

 • 23.000 Kč na akci „Dovybavení jednotky JSDHO Opařany“

Dotační program Podpora školství:

 • 64.300 Kč na akci: „Vybavené budovy a zahrady mateřských škol a základních škol“

2020

V roce 2020 schválil Jihočeský kraj schválil obci Opařany ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací:

Dotační program Kulturní dědictví, opatření č. 2 – Drobná sakrální architektura::

 • 35.000 Kč na akci „Kaplička sv. Jana Nepomuckého Opařany“

Dotační program Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací pro rok 2020:

 • 1.494 073 Kč na akci „Stavební úpravy komunikace na pozemku parc. č. 378/2 k. ú. Oltyně“

Dotační program Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje:

 • 105.000 Kč na akci „Nákup nové zásahové přenosné požární motorové stříkačky“

Program obnovy venkova JčK v roce 2020:

 • 50.000 Kč na akci: „Zastřešené posezení (altán) v Podboří“
 • 160.000 Kč na akci: „Pořízení ukazatelů rychlosti – Oltyně a Skrýchov“