Informování občanů o odpadovém hospodářství

Informace k odkládání stavebního odpadu

INFORMACE K ODKLÁDÁNÍ STAVEBNÍHO ODPADU

PRO OBČANY OBCE OPAŘANY

 

Množství stavebního odpadu, který je možné odložit v rámci uhrazeného poplatku za likvidaci komunálního odpadu je OZV č. 2/2021 limitováno:

 

1000 kg za trvale hlášenou osobu nebo nemovitost.

 

Při jednotlivých předáních je možné odložit max. 500 kg (přívěsný vozík za auto).

 

Odpad nad rámec tohoto limitu je zpoplatněn. Obec zasílá fakturu.