Pro koho je určen sběrný dvůr?

Pro koho je určen sběrný dvůr obce Opařany

 

   Náležitost obcí ke sběrnému dvoru
 
Sběrný dvůr obce Opařany je určen pro vyznačené obce.
 
 
Veškerý vytříděný odpad od poplatníků
(fyzických osob) uvedených obcí je odebírán zdarma.
 
 
Pro všechny je zde zřízeno i místo zpětného
odběru na všech 10 skupin elektrozařízení
a elektroodpadu.