Informování občanů o odpadovém hospodářství

Informování občanů o odpadovém hospodářství za rok 2022

 

v souladu s ustanovením § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech.

 

 

 

Výsledky obce Opařany v oblasti odpadového hospodářství za rok 2022

 

Komodita, vytříděná složky

Veřejná sběrná síť

(v tunách)

Sběrný dvůr

(v tunách)

Celkem roční produkce (v tunách)

Produkce na 1 obyvatele

(v kg/rok)

Upřesnění

Směsný komunální odpad

 

 

313,030

216,63

Odpad co nejde dále vytřídit (popelnice) + odpadkové koše – do úložiště skládky

Biologicky rozložitelný odpad

 

 

272,440

157,40

Bioodpad od fyzických osob a z veřejných prostranství – do kompostárny

Biologicky nerozložitelný odpad

 

 

18,920

13,09

Odpad ze hřbitovů – do úložiště skládky

Papír

22,90

5,686

28,586

19,78

Separovaný sběr – třídící linka

Plast

18,00

4,413

18,413

12,74

Separovaný sběr – třídící linka

Sklo směsné

15,02

0,48

15,501

10,73

Separovaný sběr

Kovy

2,02

9,895

11,915

8,22

Separovaný sběr

Nápojový karton

1,253

 

1,253

0,87

Separovaný sběr – třídící linka

Objemný odpad

 

 

109,113

 

Do úložiště skládky

Nebezpečné odpady

 

 

27,950

 

Předáváno k odstranění

Dřevo

 

 

11,583

 

Předáváno ke zpracování

Pneumatiky

 

 

3,891

 

Předáváno ke zpracování

Textil, oděvy

4,652

 

4,652

 

Předáváno k dalšímu využití

Jedlé oleje a tuky

 

0,253

0,253

 

Předáváno ke zpracování

Elektrozařízení, světelné zdroje

 

 

11,90

 

Předáváno ke zpracování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vysledky-obce-oparany-v-oblasti-odpadoveho-hospodarstvi-za-rok-2022.pdf 440.9 Kb