Informování občanů o odpadovém hospodářství

Náklady a příjmy odpadového hospodářství obce Opařany za rok 2022

Náklady obce Opařany na odpadové hospodářství v roce 2022

(náklady včetně DPH)

Je obec plátcem DPH v oblasti služeb nakládání s dopady?

NE

Poskytla obci svozová firma rozpis nákladů po komoditách?

ANO

Náklady za

Nádobový a pytlový sběr a nakládání

(Kč)

Sběrný dvůr a sběrná místa a nakládání (Kč)

Mobilní sběr a nakládání (Kč)

Ostatní sběr a nakládání

 (Kč)

Náklady celkem (Kč)

Sběr využitelných složek (tříděný sběr)

421.060,-

 

 

 

421.060,-

 

 

Z toho

Papír

110.374,-

 

 

 

110.374,-

Plasty

233.198,-

 

 

 

233.198,-

Sklo

17.480,-

 

 

 

17.480,-

Kompozitní a nápojový karton

47.504,-

 

 

 

47.504,-

kovy

12.506,-

 

 

 

12.506,-

Sběr biologického odpadu

(z domácností)

 

621.083,-

 

 

621.083,-

Sběr jedlých tuků a olejů

 

 

 

 

 

Sběr textilu

 

 

 

 

 

Sběr směsného komunálního odpadu

 

751.715,-

 

 

751.715,-

Sběr objemného odpadu

 

892.038,-

 

 

892.038,-

Sběr nebezpečných odpadů

 

329.653,-

 

 

329.653,-

Sběr stavebních odpadů

 

112.082,-

 

 

112.082,-

Platby jiné obci za využití sběrného dvora

 

 

Úklid veřejných prostranství + vysypávání košů

 

1.447.350,-

Černé skládky

 

 

Celkové náklady

4.574.981,-.

Další specifické náklady

Náklady v Kč

Celkové náklady na provoz sběrného dvora včetně nakládání s odpady

2.587.274,-

                    Z toho náklady na provoz sběrného dvora pouze pro ohlašující obec

 

Investiční náklady na systém tříděného sběru

202.070,-

Odpady z údržby veřejné zeleně

     54.668,-

Informativní aktivity

5.000,-

Administrativa

10.000,-

Jiné

 

 

 

 

Příjmy obce Opařany v odpadovém hospodářství za rok 2022

 

Položka

Příjmy (Kč)

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

970.250,-- Kč

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

 

Úhrada za zapojení původců do obecního systému

 

Výnosy z prodeje využitelných odpadů (druhotných surovin)

 

Výnosy ze sběru textilu

 

Výnosy ze sběru odpadu jedlých tuků a olejů

 

Příjmy od autorizovaných obalových společností za obalové odpady

 

Příjmy od kolektivních systémů (výrobců) za zpětný odběr výrobků s ukončenou životností

21.383,49 Kč

Příjmy od EKO-KOM

234.556,51 Kč

Jiné příjmy

 

Celkové příjmy

1.226.190,- Kč

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
naklady-obce-oparany-na-odpadove-hospodarstvi-za-rok-2022.pdf 523.1 Kb
prijmy-obce-oparany-v-odpad.-hospodarstvi-za-rok-2022.pdf 503.4 Kb